Информация - ТЕХНОСИМ - Доилни агрегати


 

 производство на доилни агрегати

ремонт на вакуумпомпи

СД "Техносим" е основана през 1991 г. в гр. Добрич.Фирмата е специализирана в проектирането , разработката и производството на доилни агрегати. Извършва ремонт на различни видове доилна техника и вакуумпомпи. Предлага резервни части за доилни агрегати и доилни апарати. Техника за доене на крави, овце и кози.
    В момента асортимента на СД "Техносим" включва пет вида доилни агрегата. В зависимост от капацитета на помпата , която е вложена в изделието, те са предзначени за оборудване на малки, средни и големи животновъдни ферми. Доилните агрегати могат да се използват за доене на крави, овце и кози. Най-малкия доилен агрегат, който предлагаме е еднопостов -тип мобилен, предзначен за обслужване на малко стопанство. Следват фамилия вакуумагрегати - тип - стационарни , за по-големи животновъдни ферми.

В зависимост от капацитета на помпата , са оборудвани с :
- вакуумрезервоар с вместимост 25л. или 70 л.
- предпазен клапан срещу превъртане на вакуумпомпата в обратна посока при спиране на агрегата
- блокиращ клапан във вакуумрезервоара , предпазващ вакуумпомпата от навлизане на мляко , при евентуалното му попадане във вакуумрезервоара
- подвижен клапан на вакуумрезервоара за по- лесното му почистване

Вакуумпомпите са окомплектовани с:
- лопатки от износоустойчив материал FEROFORM
- автоматична мазителна система
- шумозаглушител или маслоуловител

Продукцията на фирмата се обновява и разширява ежегодно.

Галерия на ТЕХНОСИМ - Доилни агрегати